Touto cestou bych ráda poděkovala vašemu zaměstnanci panu Jiřímu Dostálovi z Hranic, který pronajímal můj byt v Hranicích. Protože jsem byla nemocná, přijel za mnou do Olomouce a sepsal se mnou všechny náležitosti. Našel mi snad slušného nájemce a na základě plné moci podepsal nájemní smlouvu. Patří mu velký dík. Pan Dostál má profesionální vystupování.